اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۵/آذر ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه216

موضوع صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۳۴۹۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ در خصوص مناقصه خرید آجر نما ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دزفول مطرح، هیات مدیره با توجه به مناقصه برگزار شده و قیمتهای پیشنهادی رسیده، با پیشنهاد حداقل قیمت ۸.۸۰۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و هشتصد و هفت میلیون و دویست هزار ریال) توسط شرکت آجر نمای نسوز ادیب گستر سپاهان بعنوان برنده مناقصه موافقت گردید.

موضوع صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۳۴۹۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ در خصوص مناقصه خرید آجر نما ساختمان کوی پیروزی مطرح، هیات مدیره با توجه به مناقصه برگزار شده و قیمتهای پیشنهادی رسیده، با پیشنهاد حداقل قیمت ۸.۵۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و پانصد و دو میلیون ریال) توسط شرکت آجرنمای نسوز ادیب گستر سپاهان بعنوان برنده مناقصه موافقت گردید.

در جلسه عادی هیات مدیره با توجه به نقش بسیار مهم آقای مهندس یوسفی نماینده محترم مردم اهواز، حمیدیه، باوی در مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تصویب بیمه مهندسان با دعوت ایشان از زحماتشان توسط هیات مدیره تقدیر بعمل آمد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38217

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.