اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۵/شهریور ماه/۱۴۰۲)

01:006344

در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل مقرر شد ، اصلاح ساختار سازمانی و انعقاد قرارداد با مشاور ذیصلاح جهت پیگیری موضوع انجام و پس از دریافت گزارش لازم برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان در بودجه سالانه ۱۴۰۳ پیشنهاد و در صورت تصویب مجمع اجراء گردد.

در خصوص کمک هزینه حق بیمه تکمیلی کارکنان سازمان مطابق پیشنهاد کمیته رفاه ، هیات مدیره با تخفیف ۶۰ % (شصت درصد) جهت کارکنان موافقت نمود.

در خصوص شیوه نامه ارائه خدمات مهندسی موضوع ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، ابلاغی شورای مرکزی ،  هیات مدیره با این شیوه نامه موافقت نمود.

در خصوص درخواست مدیر واحد آموزش موضوع برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری (آنلاین) مطابق مصوبه قبل برای هر ساعت دوره حضوری ۳۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر ساعت دوره غیر حضوری (آنلاین) مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت.

براساس درخواست تعدادی از شرکتها ، با توجه به اینکه برخی از شرکتهای حقوقی طراح و ناظر در تطبیق و تبدیل وضعیت با شیوه نامه در ظرفیت نظارت آنها اضافه متراژ درج شده، در صورتی که در بخش طراحی دارای ظرفیت و صلاحیت باشند می توانند صرفاً در بخش طراحی فعالیت نمایند. در بخش نظارت تا اتمام تعهدات و ایجاد ظرفیت کافی ثبت کار در بخش نظارت انجام نمی گردد.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=36698

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.