اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۷/اسفند ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه79

با توجه به توضیحات هیات رئیسه، هیات مدیره با اکثریت آراء ضمن موافقت با استعفای آقای مهندس عبدالرضا حیوری در خصوص انتخاب مدیر دفتر شوش، مقرر نمود تار جلسه بعد هیات مدیره، پیشنهادات در خصوص تعیین نماینده بصورت نظرسنجی اقدام نماید (هیات رئیسه) ضمنا در این مدت آقای قاسم دیناروند بعنوان نماینده تا تعیین مدیر آینده انجام وظیفه نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39071

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.