اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۸/بهمن ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه76

درخواست وارده با شماره ۴۴۷۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ بازرسان محترم سازمان مطرح و هیات مدیره با دسترسی بازرسان به سامانه های مجریان، طراحان و ناظران، آزمایشگاه و ژئوتکنیک مشروط به معرفی یک IP ثابت مانند سایر اعضای هیات مدیره موافقت نمود با اتفاق آراء.

در خصوص  جلسه کوی پیروزی ، نامه شماره ۸۲۸۱/م/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ مشاور افق دانش ثریا در خصوص تهیه کابل های پروژه کوی پیروزی مطرح و هیات مدیره با توجه به تغییر قیمت ها، موافقت نمود با توجه به لیست اعلامی و پیش فاکتور نسبت به خرید اقدام گردد.

در خصوص  کار نامه شماره ۳۵۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ مدیر خدمات مهندسی در خصوص حل مشکل اقساط نظارت تعدادی از پروژه های بدون مجری و آزمایشگاه در زمان تغییر تعرفه خدمات مهندسی مطرح و هیات مدیره با پرداخت اقساط ناظرین موافقت نموده ضمن اطلاع رسانی مناسب تا پایان سال جاری به این پروژه مهلت داده می شود تا فرآیند خدمات مهندسی خود را به پایان رسانند در غیر این صورت از ابتدای سال آینده (۱۴۰۳) تعرفه آنها براساس تعرفه روز به روزرسانی خواهند شد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39065

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.