سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هیات مدیره (۲۳/مردادماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.1K

 

۱-پس از ارائه توضیحات مدیر امور رفاه در خصوص بیمه نامه تکمیلی درمان و بیمه نامه مسئولیت مهندسین و بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره و با توجه به پیشنهاد کمیسیون معاملات طی شماره ۱۵۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

۱-۱-وفق بند یک ماده ۲۸ نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان با برگزاری مناقصه محدود جهت بیمه تکمیلی درمان برای اعضاء و خانواده آنها و کارکنان و خانواده آنها موافقت گردید.

۲-۱-با توجه به محدودیت زمانی بیمه نامه مسئولیت مدنی مهندسین به مدت یک ماه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تمدید گردید.

۳-۱-وفق بند یک ماده ۲۸ نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان با برگزاری مناقصه محدود جهت بیمه نامه مسئولیت مهندسین موافقت گردید.

۲-مدیر واحد آموزش و عضویت گزارش مبسوطی از واحدهای زیر مجموعه ارائه نمودند و در خصوص عملکرد یکساله و  برنامه های آتی آن واحدها توضیح دادند. همچنین پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات مطرح گردید و مقرر شد در یک بازه زمانی محدود تلاش شود تا جهت کاهش زمان تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال مهندسین اقدام گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33867

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.