سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هیات مدیره ۲۲/فروردین/۱۴۰۱

کمتر از یک دقیقه1.2K

۱-برای ساختمانهایی که در سیستم سازمان نظام مهندسی ثبت نشده اند و روند بررسی و کنترل و کسر ظرفیت آنها مطابق ضوابط طی نشده اند در هر مرحله ای از اجراء که سازمان اطلاع یابد مراحل بشرح ذیل اقدام گردد:

۱-۱-در زمان اطلاع، از مهندسین طراح و ناظر پروژه های فوق الذکر کسر ظرفیت گردد.

۱-۲- مهندسین طراح و ناظر پروژه های مذکور به شورای انتظامی معرفی گردند.

۱-۳- عوارض سهم سازمان ( ۵% ) به نرخ روز اخذ و به حساب سازمان واریز گردد.

۱-۴- معرفی مهندسین طراح و ناظر با ذکر ظرفیت به امور مالیاتی .

۱-۵- پس از طی مراحل فوق الذکر، ارائه سایر خدمات از جمله جانشینی، خدمات تفکیک، گاز، برق، کنترل نظارت با رعایت ضوابط بلامانع می باشد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32960

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.