اهم مصوبات جلسه مورخ (۰۴/دی ماه/۱۴۰۱)

01:35999

-جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ در محل ساختمان کوی پیروزی اهواز برگزار گردید. در این جلسه ضمن بازدید از روند ساخت و اجرای پروژه ، مشاور و مدیر پیمان توضیحاتی بیان داشتند.

سپس هیات مدیره وارد دستور کار خود شد و با توجه به مشکلات موجود در برخی شهرستانها و با عنایت به مکاتبات دریافت شده از برخی فرمانداران محترم شهرستانها و بمنظور تنسیق امور برای استفاده از ظرفیت مهندسین سازمان نظام مهندسی جهت اجرای مصوبات مربوط به مجریان دارای صلاحیت در کارهای گروه (ب) در شهرستانهای استان خوزستان بجز شهر اهواز و دزفول تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ می گردد:

۱-در صورت عدم وجود مجری دارای صلاحیت یا تکمیل ظرفیت از ظرفیت مهندسان تمام وقت با صلاحیت اجراء و با در نظر گرفتن اولویت پایه اجراء استفاده شود.

۲-در صورت عدم تحقق بند شماره ۱ از مجریان دارای ظرفیت و صلاحیت در محدوده ۶۰ کیلومتر استفاده شود.

۳-در صورت عدم تحقق بند شماره ۱ و ۲ از مهندسان تمام وقت با صلاحیت اجراء و با در نظر گرفتن اولویت پایه اجراء در محدوده ۶۰ کیلومتر استفاده شود.

۴-در صورت عدم تحقق بندهای ۱ و ۲ و ۳ از ظرفیت شرکتهای دارای صلاحیت با اعمال ضریب ۲۵/۰ در تعداد کار استفاده شود ( هر ۴ کار معادل ۱ کار محاسبه شود)

۵-با تدابیر بندهای ۱ تا ۴ کلیه ساختمانهای ۴ سقف و بالاتر و یا بیشتر از ۵۰۰ مترمربع مشمول الزام استفاده و حضور مجریان دارای صلاحیت بوده و هیات مدیره برنامه ریزی جهت توسعه و الزام فوق الذکر به سایر ساختمانهایی که کمتر از شرایط مذکور باشند را بعمل خواهد آورد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34852

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.