سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۰/مهرماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه829

* اعضای اصلی و علی البدل شورای انتظامی دوره هشتم توسط هیات مدیره انتخاب شدند و مقرر شد سایر مراحل و استعلامات لازم انجام شود.

* فرآیند تمدید قرارداد ناظرین و سامانه جدید پذیرش به تصویب هیات مدیره رسید و مقرر شد انعقاد قرارداد  مهندسین و حق الزحمه تمدید نظارت طی فرایند مربوطه انجام شود.

* با توجه به مصوبه شورای رابط و لزوم همکاری با سازمان نظام کاردانی، مقرر شد نظارت بر حسن عملکرد کاردان های ناظر بر عهده سازمان کاردانی نیز باشد و ارجاع کار از طریق کارتابل مهندسی طبق ضوابط مربوطه خواهد بود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34702

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.