اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۲/دی ماه/۱۴۰۱)

01:15949

درخصوص بیمه مسئولیت مهندسی با توجه به نامه ۸۵۸۲۹۰/۱۴۰۱ بیمه ایران (شعبه آزادی) ثبت شده در دبیرخانه سازمان با شماره ۳۵۹۵۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ و نظر مشاور بیمه ای سازمان و پیشنهاد کمیسیون معاملات به شماره ۱۵۹۵۵ مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ و با توجه به اینکه مبلغ برآورد اولیه کمتر از حد معاملات کلان می باشد هیات مدیره با پیشنهاد کمیسیون معاملات مبنی بر برگزاری مناقصه محدود با پنج شرکت کننده که هیات رئیسه با مشورت مشاور بیمه ای و مدیر واحد مربوطه تعیین       می نماید و با همان شرایط مناقصه قبلی موافقت نمود.

در خصوص پیشنهاد مشترک امور خدمات مهندسی و ژئوتکنیک و آزمایشگاهها مبنی بر مشمول شدن ساختمانهای گروه الف ۲ برای آزمایش بتن، مقرر گردید در اهواز نیز مانند شهرستانها، ساختمانهای گروه الف ۲ مشمول الزام آزمایش بتن گردد.

کارگروهی متشکل از آقایان مهندس مومنی، مهندس عبداله پور و مهندس انصاری در خصوص ساختار سازمانی، شرح مشاغل و گواهی کیفیت ایزو بررسی و به هیات مدیره گزارش ارائه نمایند.

جناب آقای مهندس طاهر دلیری بعنوان سرپرست دفتر نمایندگی باوی تا پایان امسال به اتفاق آراء منصوب گردید. و استعلامات لازم از ارگانهای ذیربط بعمل آید.

پیشنهادهای کمیسیون معاملات در رابطه با :(الف) مناقصه محدود اجرای سیستم لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان کوی پیروزی با ۷ شرکت کننده و (ب)  تهیه و نصب آسانسور کارگاهی با ۷ شرکت دارای صلاحیت به اتفاق آراء موافقت گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34858

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.