سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۵/آبان ماه/۱۴۰۱)

کمتر از 30 ثانیه1.0K

* مقرر شد جهت ارائه خدمات رفاهی و زیارتی به اعضاء و پرسنل و خانواده های آنها در سفر مشهد مقدس بصورت ویژه برای ماههای آذر و دی ماه برای هر نفر (هر تخت) مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) در نظر گرفته شود.

* پیشنهاد مدیر خدمات مهندسی جهت لحاظ کردن سوابق کاری شرکتهای حقوقی طراح و ناظر مطابق بخشنامه ۴۰۰/۱۰۶۲۴۷۸ وزارت راه و شهرسازی مطرح و موافقت گردید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید گردد و جهت ارسال به هیات چهار نفره اقدام گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34708

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.