اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۵/مردادماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه630

هیات مدیره با پیشنهاد برگزاری غیر حضوری (آنلاین) دوره های مجازی با اتفاق آراء تا پایان شهریورماه موافقت نمود و مقرر شد کمیته آموزش برنامه های توسعه آموزشی آتی را ظرف مدت یک ماه برای ارائه در هیات مدیره پیشنهاد دهند.

هیات مدیره با پیشنهاد هیات رئیسه در خصوص انتصاب سرکار خانم لیلا واهبی به مسئولیت واحد آموزش، با اکثریت آراء موافقت نمود.

هیات مدیره با پیشنهاد هیات رئیسه در خصوص استخدام آقای مهندس غلامرضا شمالی زاده با توجه به سه ماه استخدام آزمایشی ایشان ، با توجه به مصوبه قبلی هیات مدیره همانند سایر پرسنل سازمان با اکثریت آراء موافقت بعمل آمد.

هیات مدیره در خصوص استخدام آقای مهندس نیما کارساز و تغییر وضعیت ایشان از ساعتی به قراردادی همانند سایر پرسنل سازمان با اکثریت آراء موافقت بعمل آمد .

هیات مدیره در خصوص فرآیند گردش کار سامانه پذیرش، حذف کاغذ و استفاده از نقشه های الکترونیکی ، ارتباط با مراجع صدور پروانه و درگاه پرداخت الکترونیکی حق الزحمه مهندسان گزارش ارائه شد .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35862

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.