سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۷/مهرماه/۱۴۰۱)

* کلیات پیشنهادات آقای مهندس ژاله (نماینده هیات مدیره در کمیته رفاه) در خصوص تامین محل اقمت در شهر مشهد جهت استفاده اعضاء و خانواده های آنها در قالب خدمات رفاهی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن پس از طرح در کمیته رفاه ، جهت تصویب به هیات مدیره ارائه گردد.

* مقرر شد برای برگزاری سمینارهای آموزشی حداکثر ۳ ساعت، در شهرستانها حداقل با ۳۰ نفر و در اهواز حداقل با ۵۰ نفر تشکیل گردد .

* مقرر شد برای برگزاری سمینارها مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از هر شرکت کننده اخذ گردد.

* پیشنهاد حق الزحمه اساتید به تصویب هیات مدیره رسید.

* هزینه شرکت در کارگاه های آموزشی برای هر عضو به ازای هر روز مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و تعداد شرکت کننده برای هر دوره در شهرستانها حداقل با ۱۵ نفر و در اهواز حداقل با تعداد ۲۵ نفر تشکیل می گردند.

* هزینه شرکت در دوره های آموزشی غیر از کارگاه و سمینار برای هر عضو به ازای هر ساعت ۱۵۰.۰۰۰ ریال و هزینه دوره های آموزش الزامی برای یک ساعت آموزش هر نفر مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.

* مقرر شد با شهرداری های استان مکاتبه شود در خصوص ساختمانهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردند و نیاز به اظهارنظر در تخصص شهرسازی داشته باشند از مهندسین شهرساز دارای پروانه ماده ۲۷ استفاده گردد.

* با توجه به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت و صدور بیمه نامه از طرف شرکت بیمه ایران و پائین بودن قیمت پیشنهادی و درخواست نمایندگی آن شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبالغ بیمه نامه بصورت یکجا ، با توجه به صرفه و صلاح سازمان، و  پرداخت هزینه بیمه نامه طی دو قسط و حداکثر تا ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ مورد موافقت قرار گرفت.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34704

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.