اهم مصوبات جلسه مورخ (۲/بهمن ماه/۱۴۰۱)

01:006911

در خصوص نحوه ارجاع کار براساس درصد ظرفیت مانده و نیز نامه ۳۴۵۱۷ خدمات مهندسی برای اعضای جدیدالورود مطرح و مقرر گردید: در جهت اصلاح بند ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱، هیات مدیره به هیات رئیسه تفویض نمود تا پایان سال بصورت آزمایشی برای شهرستانهای مختلف بررسی و اقدام نماید.

در خصوص نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت و فعالیت شرکتهای خدمات آزمایشگاهی مصوبه هیات چهار نفره با شماره۱۱۲۵۶۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰مطرح و هیات مدیره موافقت نمود ضمن تائید مجدد مصوبه مذکور به علاوه یک بند دیگر با توجه به نامه شماره ۳۹۶۱۳ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ مدیر واحد ژئوتکنیک جهت تصویب هیات چهار نفره به اداره کل راه و شهرسازی ارجاع گردد.

موضوع ساختمان کوی پیروزی، با توجه به صورتجلسه شماره ۳۹۴۲۰ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ کمیسیون معاملات در خصوص تعیین برنده مناقصه ، جهت اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی ساختمان کوی پیروزی مطرح و هیات مدیره با پیشنهاد کمیسیون معاملات  موافقت نمود.

درخصوص ساختمان کوی پیروزی، با توجه به گزارش مشاور پروژه با شماره ۱۲۴۹۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ و تائید مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ کمیته ساختمان و تائید کمیسیون تخصصی مکانیک، جهت سیستم سرمایش ساختمان کوی پیروزی بصورت چیلر  مطرح و با توجه به مقایسه با سایر سیستم ها مورد تائید هیات مدیره قرار گرفت.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34900

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.