اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۱/اسفند ماه/۱۴۰۱)

01:007976

۱-با عنایت به بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ هیات مدیره و صورتجلسه شماره ۴۷۱۳۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون معاملات در خصوص برگزاری مناقصه اجرای رمپ سالن آمفی تئاتر ساختمان کوی پیروزی مطرح و با توجه به مصوبه کمیسیون شرکت بهامین بهاور گیتی با حداقل قیمت بعنوان برنده مناقصه محدود تعیین گردید.

۲-در خصوص تمدید قرارداد مشاور کوی پیروزی و دزفول مطرح و با توجه به مباحث مطرح شده، هیات مدیره به اتفاق آراء با تمدید قراردادهای مشاور هر دو پروژه با شرایط قرارداد قبل تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ موافقت نمود.

۳-در خصوص موضوع اختیارات بند ۲۱ ماده ۷۳ مطرح و مقرر گردید: هر گونه جابجایی و عزل و نصب مدیران زیر مجموعه سازمان، به پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب هیات مدیره انجام شود.

۴-در خصوص شهرک خودرویی کاریانا ، ضمن رعایت ظرفیت و صلاحیت و مصوبه هیات چهار نفره و معاونت محترم اقتصادی استانداری و اخذ ۵% سهم سازمان به هیات رئیسه تفویض شد.

۵-بررسی تقاضای شرکت دیباچه ایوان شهر در خصوص پروژه گروه دال با توجه به متراژ کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع (پروژه ۳۷۳۹) هیات مدیره با درخواست فوق موافقت ننمود.

۵-در خصوص موضوع برنامه فعالیت سازمان در نوروز ۱۴۰۲ از تاریخ ۵ فروردین لغایت ۹ فروردین به هیات رئیسه تفویض می گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35038

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.