اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۱/خردادماه/۱۴۰۲)

در خصوص اجرای  بخشی از عملیات سفت کاری ساختمان کوی پیروزی (ساختمانهای جنبی سوله های آمفی تئاتر و ورزشی) بصورت محدود هیات مدیره بین شرکت های ذیل موافقت نموده اند

۱-برون دژ ایذه ۲-میثاق بتن اهواز ۳-متین راد ایذه ۴-سپید بام کوکیا ۵-مهتاب کار منگشت

۴- در خصوص معرفی و انتخاب شخص واجد صلاحیت برای عضویت در شورای انتظامی پس از بحث و بررسی و اظهارنظر اعضای هیات مدیره و پیشنهاد انتخاب آقای مهندس علی مختبادی که قبلاً بعنوان عضو علی البدل اول انتخاب شده، بعنوان عضو اصلی شورای انتظامی و مقرر شد مراحل قانونی انجام پذیرد و به اتفاق آراء با انتخاب نامبرده موافقت گردید.

۷-بنا به پیشنهاد اعضای هیات مدیره و پس از بحث و بررسی و تائیدات صورت گرفته موافقت گردید آقای قاسم بابادی بعنوان عضو علی البدل اول شورای انتظامی به اتفاق آراء انتخاب گردید.

– در خصوص درخواست استفاده از تخفیف عوارض برای ساختمان مسجد مطرح و هیات مدیره با اکثریت آراء موضوع را به هیات رئیسه تفویض نمود.

۹- با توجه به درخواست مدیر دفتر نماندگی رامهرمز در خصوص موضوع درخواست واگذاری زمین جهت احداث ساختمان اداری دفتر نمایندگی با توجه به پیش بینی بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ براساس طرح پیشنهادی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال) اعتبار تخصیص نماید و مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت.

۱۰- با توجه به درخواست مدیر خدمات مهندسی با توجه به تغییر تعرفه جهت پروژه های ثبت شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و عدم تمایل مهندسان طراح جهت پذیرش خدمات طراحی پروژه های ثبت شده پیش از تاریخ فوق، با کسر ظرفیت تعدادی و متراژی نسبت به افزایش تعرفه، پس از بررسی و بحث در هیات مدیره با پیشنهاد مذکور مخالفت گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35729

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.