سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۸/آذر ماه/۱۴۰۱)

01:181.2K

* بمنظور طرح در هیات چهار نفره استان تا پایان سال ۱۴۰۱ و با توجه به عدم وجود شرکت های طراح و ناظر با صلاحیت پایه یک، پیشنهاد گردید شرکتها بتوانند به شرط داشتن ظرفیت کافی از نظر تعداد سقف یک پایه بالاتر کار نظارتی اخذ نمایند مشروط به اینکه فرد حقیقی با صلاحیت لازم در ترکیب شرکت حضور داشته باشد. ضمناً تاکید می گردد که این مصوبه برای یک کار از دو کار در ماه در نظر گرفته شود. همچنین شرکتهای حقوقی موظفند به محض شروع پروژه ناظرین مربوطه هر رشته را با صلاحیت مرتبط معرفی نمایند.

* براساس نامه ۴۱۴-ک-۴۰۱ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۱ شرکت سروساز جنوب (مدیر پیمان ساختمان کوی پیروزی) ، در پی مصوبه کمیسیون مناقصات و مبنی بر خرید لوازم برق در پی ابطال عدم تامین اقلام مورد درخواست توسط نفر اول و دوم مناقصه و با در نظر گرفتن افزایش قیمت ها ، مصوب شد اقلام مندرج در نامه مذکور بصورت ترک تشریفات و خرید مستقیم از کارخانه صورت پذیرد. مقرر شد جناب آقای مهندس عبداله پور هماهنگی و پیگیری لازم را بعمل می آورد.

* مصوب شد قراردادهای مربوط به ساختمانهای در حال احداث واقع در کوی پیروزی اهواز و دفتر نمایندگی دزفول پس از درخواست پیمانکار و مدیر پیمان، گزارش مشاور و تائید کمیته ساختمان و تصویب هیات رئیسه از نظر زمانی قابل تمدید باشد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34722

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.