اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۸/خردادماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه720

۱-در خصوص تمدید قرارداد مشاور کوی پیروزی و دزفول ، هیات مدیره با اکثریت آراء به هیات رئیسه تفویض نمود که تا سقف ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به تمدید قرارداد اقدام نماید.
۲-موضوع خرید تجهیزات آتش نشانی جهت تکمیل ساختمان کوی پیروزی و با توجه به مناقصه انجام شده و معرفی فروشگاه نوران بعنوان برنده هیات مدیره با خرید مذکور موافقت نمود.
۳- در خصوص پرداخت سود قسط دوم مهندسان ناظر مقرر شد در پایان هر فصل به روال سال قبل پرداخت گردد.
۴- در خصوص بیمه تکمیلی درمان جهت اعضاء و پرسنل مطرح، با توجه به قیمت بالای پیشنهادی شرکت کنندگان، هیات مدیره ضمن رد قیمت های پیشنهادی مقرر نمود به هیات رئیسه تفویض نماید تا مدت سه ماه نسبت به تمدید قرارداد قبلی و یا جایگزینی بیمه گر و برگزاری مناقصه مجدد اقدام نماید.
۶- در خصوص تعدیل تعرفه خدمات نظارت نقشه برداری و تفکیک آپارتمانها پیشنهاد کمیسیون تخصصی نقشه برداری مطرح و مقرر گردید ضمن موافقت ، موضوع جهت طرح در هیات چهار نفره ارجاع گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35731

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.