اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۰۱/تیرماه/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.8K

– گزارش رئیس سازمان و کمیته ساختمان از پیشرفت پروژه کوی پیروزی شامل اتمام عملیات گودبرداری و آماده سازی جهت بتن ریزی مگرو

– تصویب اعمال ۵۰ درصد تخفیف در ظرفیت مهندسان پروژه ساخت ۵۲ واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی

– تصویب انعقاد تفاهم نامه انجام بیمه تکمیلی درمان اعضا سازمان با بیمه البرز به صورت مراجعه مستقیم اعضا به آن شرکت

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28276

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.