اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (11/خردادماه/99)

کمتر از 30 ثانیه418

 

* گزارش رئیس سازمان از آخرین اقدامات غیرحضوری نمودن خدمات مهندسی

* گزارش واحد آموزش از آخرین اقدامات در بسترسازی برگزاری دوره های ارتقا به صورت مجازی در مراکز آموزشی

* گزارش کمیته ساختمان از شروع به کار پیمانکار عملیات گودبرداری پروژه کوی پیروزی در تاریخ 7/خردادماه/99 و میزان پیشرفت کار

* گزارش کمیته ساختمان از فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط اجرای اسکلت و تامین کنندگان بتن آماده برای پروژه کوی پیروزی

* با در نظرگرفتن شرایط بیماری کرونا تعرفه قبل برای کارهای ثبت شده در سال 98 تا پایان خردادماه سال 99 تمدید گردید

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28257

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.