سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره ۱۲/تیرماه/۱۴۰۱

کمتر از 30 ثانیه1.1K

 

۱-در نطق پیش از دستور برنامه ریزی و آمادگی برای مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده توسط خزانه دار محترم انجام پذیرفت.

۲-مقرر شد سایر موارد مطرح شده در دستور جلسه به جلسه بعد هیات مدیره موکول گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33616

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.