نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (15/تیرماه/99)

کمتر از 30 ثانیه461

1- گزارش کمیته ساختمان از اتمام بتن ریزی مگرو شروع اجرای آرماتوربندی فونداسیون پروژه کوی پیروزی

2- گزارش واحد مجریان و شناسنامه فنی و ملکی از اقدامات صورت گرفته به شرح:

2-1) واگذاری 78 پروژه حدوداً به مساحت 170/000 مترمربع به مجریان واجد شرایط
2-2) الزام به انتخاب مجری برای پروژه های 8 سقف و بالاتر و یا بیشتر از 2000 مترمربع براساس مصوبه سال گذشته
2-3) اخذ بیمه تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان به محض شروع عملیات اجرایی
2-4) تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان و تکمیل آن توسط طراحان و ناظران جهت شناسنامه فنی و ملکی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28278

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.