نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۱۵/تیرماه/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.5K

۱- گزارش کمیته ساختمان از اتمام بتن ریزی مگرو شروع اجرای آرماتوربندی فونداسیون پروژه کوی پیروزی

۲- گزارش واحد مجریان و شناسنامه فنی و ملکی از اقدامات صورت گرفته به شرح:

۲-۱) واگذاری ۷۸ پروژه حدوداً به مساحت ۱۷۰/۰۰۰ مترمربع به مجریان واجد شرایط
۲-۲) الزام به انتخاب مجری برای پروژه های ۸ سقف و بالاتر و یا بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع براساس مصوبه سال گذشته
۲-۳) اخذ بیمه تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان به محض شروع عملیات اجرایی
۲-۴) تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان و تکمیل آن توسط طراحان و ناظران جهت شناسنامه فنی و ملکی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28278

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.