نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۱۹/مردادماه/۹۹)

کمتر از یک دقیقه1.5K

 

۱-  گزارش رئیس سازمان از راه اندازی کمیته بازرسی سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن

۲-  گزارش مهندس بدیعی فر در خصوص شرایط بیمه مسئولیت مدنی سازمان و اعضا و مذاکرات بعمل آمده با شرکت های بیمه

۳- گزارش کمیته ساختمان از پیشرفت پروژه ساختمان کوی پیروزی و اتخاذ تصمیمات به شرح زیر:

۱-۳ بررسی امکان درخواست انشعاب برق موردنیاز از طریق شرکت توزیع نیروی برق اهواز

۲-۳ پیگیری دفع فاضلاب از طریق شرکت آبفا اهواز

۳-۳ طراحی سازه های سوله سالن های طرفین ساختمان

۴-۳ تهیه نقشه های نما حداکثر تا یکماه آینده

۵-۳ تهیه آخرین تغییرات معماری داخلی طی دو هفته آینده

۴- ارتقا و امنیت شبکه و سرورها از ۵ شهریور ماه ۹۹ لغایت ۱۲ شهریور ماه۹۹

۵- ایجاد گروه  رسمی دفتر نمایندگی در فضای مجازی با هدف رسیدن به وحدت رویه و انتظام بخشی به نحوه ی پاسخگویی به اعضا سازمان در هر شهرستان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28387

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.