نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (19/مردادماه/99)

کمتر از یک دقیقه477

 

1-  گزارش رئیس سازمان از راه اندازی کمیته بازرسی سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن

2-  گزارش مهندس بدیعی فر در خصوص شرایط بیمه مسئولیت مدنی سازمان و اعضا و مذاکرات بعمل آمده با شرکت های بیمه

3- گزارش کمیته ساختمان از پیشرفت پروژه ساختمان کوی پیروزی و اتخاذ تصمیمات به شرح زیر:

1-3 بررسی امکان درخواست انشعاب برق موردنیاز از طریق شرکت توزیع نیروی برق اهواز

2-3 پیگیری دفع فاضلاب از طریق شرکت آبفا اهواز

3-3 طراحی سازه های سوله سالن های طرفین ساختمان

4-3 تهیه نقشه های نما حداکثر تا یکماه آینده

5-3 تهیه آخرین تغییرات معماری داخلی طی دو هفته آینده

4- ارتقا و امنیت شبکه و سرورها از 5 شهریور ماه 99 لغایت 12 شهریور ماه99

5- ایجاد گروه  رسمی دفتر نمایندگی در فضای مجازی با هدف رسیدن به وحدت رویه و انتظام بخشی به نحوه ی پاسخگویی به اعضا سازمان در هر شهرستان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28387

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.