نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۲۲/تیرماه/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.6K

 

* گزارش رئیس سازمان از جلسه شورای فنی استان با موضوع عملکرد واحد مجریان ذیصلاح و شناسنامه فنی ملکی سازمان و همچنین تشکیل کارگروه اجرای مبحث ۱۹ متشکل از اداره کل های راه و شهرسازی، استاندارد، دفتر فنی استانداری، شرکت های توزیع نیروی برق، برق منطقه ای و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و نظام مهندسی ساختمان و انتخاب سازمان استان بعنوان دبیر کارگروه

* تایید مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص مناقصه اجرای اسکلت بتنی پروژه ساختمان کوی پیروزی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28364

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.