نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (26/مردادماه/99)

کمتر از 30 ثانیه505

 

1- گزارش کمیته ساختمان از پیشرفت اسکلت بتنی پروژه کوی پیروزی

2- تصویب سمینارهای آموزشی پیشنهاد شده توسط کمیته آموزش

3- پس از بررسی پیشنهادات شرکت های بیمه ای در خصوص بیمه مسئولیت مدنی اعضا و سازمان، انعقاد قرارداد با بیمه البرز مصوب گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28389

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.