نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۵/مردادماه/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.9K

 

* ارتقا سیستم تلفن مرکزی و شبکه آن به منظور بهبود و تسهیل ارتباط اعضا سازمان (VOIP)

* تایید مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص مناقصه تهیه بتن برای پروژه ساختمان کوی پیروزی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28367

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.