نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه ۰۳/شهریور/۹۸

کمتر از 30 ثانیه1.2K

 

* گزارش رئیس سازمان از نتیجه حسابرسی تامین اجتماعی از سازمان استان

* بررسی و تصویب گزارش کمیته انضباطی سازمان در خصوص ترک کار یک نفر از کارمندان

* گزارش رئیس سازمان از اجرای بکارگیری مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن و ساختمان در شورای فنی استان

* بررسی و تصویب پیشنهاد کمیته استخدام در خصوص جذب یک نیروی قراردادی جهت واحد خدمات مهندسی اهواز

* مقرر شد پیش نویس دستورالعمل طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان بمنظور اصلاحات و تایید مجدد به گروه تخصصی مکانیک ارجاع و سپس در هیات مدیره مطرح گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25436

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.