نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه ۰۷/مهرماه/۹۸

کمتر از یک دقیقه1.5K

 

* برنامه و تقویم جلسات هیات مدیره در شش ماهه دوم سال

* گزارش رئیس سازمان از وضعیت ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی و روند اقدامات آن تا کنون

* گزارش مهندس بدیعی فر از تعداد ثبت نام شدگان انتخابات گروه های تخصصی و اشاره به اینکه فقط تعداد ثبت نام شدگان اولیه گروه مکانیک حد نصاب لازم را کسب نموده است.

* تصویب تشکیل کمیسیون های تخصصی در گروه هایی که نصاب لازم را کسب ننموده اند.

* مصوب گردید باقیمانده کمک های جمع آوری شده به سیل زدگان جهت تکمیل ساختمان های آسیب دیده اختصاص یابد.

* گزارش رئیس سازمان از نظرسنجی های بعمل آمده از واحدهای مختلف سازمان

* گزارش رئیس سازمان از آمارگیری سیستم TICKETING و میانگین زمان پاسخ دهی و اختصاص پاداش به واحدها با توجه به عملکرد و پاسخگویی دقیق تر و سریعتر.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25442

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.