نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه ۱۰/شهریور/۹۸

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

* تصویب پرداخت ۵۰% هزینه های بیمه تکمیلی درمان پرسنل از سوی سازمان به منظور رفاه حال کارمندان

* تعیین حق الزحمه ماموریت کارشناسان عضو نظام مهندسی و ضوابط و دستورالعمل ماموریت

* تعیین چگونگی اخذ ضمانت از پرسنل با توجه به مسئولیت آن ها

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25438

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.