نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه 14/مهرماه/98

کمتر از یک دقیقه850

 

* گزارش واحد آموزش پیرامون نظرخواهی از اعضا در خصوص کیفیت برگزاری دوره های آموزشی در مراکز آموزشی 8 گانه دارای مجوز صدور گواهینامه ها با امضا الکترونیکی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و نظام مهندسی استان

* تصویب چگونگی انتخاب و تشکیل کمیسیون های تخصصی مطابق نظام نامه مربوطه

* موظف نمودن کمیته ساختمان جهت دریافت پروانه اصلاحی و نقشه های نهایی ظرف یکماه آینده

* تعیین تاریخ های 23/آبان ماه/98 و 8/آذرماه/98 بعنوان نوبت اول و دوم مجمع عادی سالیانه سال 98 سازمان

* اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی مراحل اجرای ساختمان کوی پیروزی براساس پیشنهاد کمیته ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25451

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.