نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه ۲۱/مهرماه/۹۸

کمتر از یک دقیقه1.8K

* گزارش مهندس کمال دویده (ریاست)  از اطلاعیه درج شده در سایت سازمان در رابطه با دریافت پیشنهادات اعضا در خصوص پیش بینی بودجه سال ۹۹ .

* بررسی و امضا تراز و صورت های مالی سال ۹۷ سازمان توسط هیات مدیره

* بحث و بررسی پیرامون ردیف های درآمدی و هزینه ای بودجه پیشنهادی سال ۹۹ سازمان

* موظف شدن کمیته خدمات مهندسی سازمان با مسئولیت مهندس کیوان بابادی (نماینده هیات مدیره) به منظور بررسی روند جاری ارجاع نظارت و اصلاحات پیشنهادی بخشنامه جدید معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه ارجاع کشوری، طول دوره و مدت تعهد نظارت و قراردادهای نظارت ناظرین و گزارش به هیات مدیره.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25481

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.