اهم مصوبات جلسه 22/اردیبهشت/98

کمتر از 30 ثانیه523

 

*  تصویب افتتاح حساب های واسط اعضا جهت واریز مبالغ نظارت آن ها با استان با حق برداشت و تایید سازمان براساس گزارش مرحله ای

*  بررسی فضاهای پیشنهادی طراح پروژه کوی پیروزی و اعلام نتیجه طی هفته آینده توسط کمیته ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25416

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.