اطلاعیه

اهم مصوبات جلسه 25/تیرماه/98

کمتر از 30 ثانیه540

* بررسی و ملاحظه صورت های مالی و تراز پیشنهادی ارائه شده توسط شورای مرکزی جهت تصویب در اجلاس هیات عمومی

* جلسه مشترک کمیته ساختمان و اعضا هیات مدیره با طراح ساختمان کوی پیروزی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25428

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.