نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه 28/مهرماه/98

کمتر از 30 ثانیه882

* بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد تعرفه سال 99 براساس ابلاغیه جدید وزارت راه وشهرسازی و محاسبه هزینه ساخت ، جهت ارائه به هیات چهارنفره استان
* بحث، بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سال 99 سازمان توسط هیات مدیره جهت ارائه در مجمع عادی سالیانه.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25514

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.