نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه ۳۱/شهریور/۹۸

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

* گزارش رئیس سازمان از تشکیل جلسات بررسی و کنترل نما با حضور نمایندگان شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه و تعیین سازمان استان بعنوان دبیر اجرایی کمیته

*  بحث و بررسی و تایید پیشنهاد گروه تخصصی معماری در خصوص حق الزحمه های بررسی نما

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25440

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.