سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۰۷/آذر ماه/۱۴۰۰)

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

* هیات مدیره موافقت نمود ادامه ساخت پروژه کوی پیروزی با رعایت نظام نامه مالی و معاملاتی و سایر نظام نامه های مربوطه و با اولویت بندی انجام پذیرد.

* مقرر شد کارگروه ساختمان یک گزارش فنی و مالی در خصوص پروژه کوی پیروزی در جلسه آینده به هیات مدیره ارائه نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31689

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.