نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۱/اسفند ماه/۹۸)

کمتر از یک دقیقه1.4K

 

– گزارش رئیس سازمان از جلسه با مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی

– با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت الزامات بهداشتی و کاهش رفت و آمد مراجعین و متقاضیان مقرر گردید:

* پروژه های ثبت شده تا پایان اسفندماه ۹۸ مشروط بر اینکه تا تاریخ۱۵/فروردین/۹۹ بررسی نهایی را طی نمایند، براساس تعرفه جاری محاسبه گردند.

* پروژه های ثبت شده از ابتدای سال ۹۹ بر مبنای تعرفه جدید محاسبه می گردند.

* ارجاع نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی از این تاریخ متوقف و از مورخ ۱۷ فرودین ماه مجددا برقرار می گردد.

– مقرر گردید بابت بیمه مسئولیت مدنی مهندسان بازرس گاز، برق، کارشناسان تفکیک و ماده ۲۷ به میزان یک درصد حق الزحمه شان کسر و به حساب سازمان منظور گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27743

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.