سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۲/دی  ماه/۱۴۰۰)

کمتر از یک دقیقه1.4K

 

* با توجه به نامه شماره ۸۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مبنی بر ابلاغ نامه شماره ۵۸۱۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هیات مدیره با افزایش ۱۰ درصد به حق الزحمه طراحی و نظارت و همه خدمات مهندسی برای باقیمانده سال ۱۴۰۰ موافقت و جهت پیشنهاد به هیات چهار نفره ارائه گردد.

* در خصوص بحث شفاف سازی، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به جهت ارتقای سلامت سازمانی، اداری و حفظ حقوق عمومی و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان، مطابق نامه شماره ۳۶۷۳۶/س ن مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵  عمل گردد و برای انتشار سایر موارد و کارکرد اشخاص حقیقی و حقوقی از شورای مرکزی و مراجع ذی ربط استعلام گردد.

* در خصوص حق ایاب و ذهاب و حق ماموریت پرسنل و مدیران اجرایی و روسای دفاتر نمایندگی به هیات رئیسه تفویض اختیار گردید.

* آقایان مهندس واهبی و مهندس مومنی بعنوان نمایندگان هیات مدیره در شورای رابط سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خوزستان تعیین گردیدند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31699

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.