سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۴/آذر ماه/۱۴۰۰)

کمتر از یک دقیقه1.4K

 

* با استناد به بند ۱ صورتجلسه شماره ۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ هیات مدیره موافقت خود را با خرید لوله های داربست جهت پروژه کوی پیروزی و با رعایت ضوابط آئین نامه مالی و معاملاتی انجام پذیرد.

* هیات مدیره ضمن موافقت قرار گرفتن بند ۸ دستور جلسه در اولویت و در راستای مانع زدایی و کمک به قشر محروم ساکن در مناطق شهرهای اقماری (زیر ۲۵ هزار نفر) و حوادث غیر مترقبه برای پروژه هایی با متراژ ۱۰۰ مترمربع با کاهش ۵۰ درصد ظرفیت تعدادی جهت ارائه به هیات چهار نفره استان موافقت گردید.

* هیات مدیره ضمن موافقت در قرار گرفتن بند ۱۰ دستور جلسه در اولویت با تائید صورتجلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی با شماره ۶ در خصوص تعرفه های خدمات مهندسان شهرساز برای سال ۱۴۰۰ و فرآیند گردش کار آن جهت ارائه به هیات چهار نفره استان موافقت گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31691

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.