سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۸/آبان/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.1K

 

۱- مقرر گردید صورت های مالی و تراز سال ۱۳۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان ارائه شده از سوی هیات رئیسه با جزییات و اصلاحات لازم ظرف مدت ۲ ماه آینده جهت تایید اعضا هیات مدیره ارائه گردد.

۲- گزارش کمیته ساختمان از آخرین اقدامات طراح در  تکمیل طرح نما و معماری پروژه ساختمان کوی پیروزی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=30445

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.