اهم مصوبات هیات مدیره 18/فروردین/98

کمتر از 30 ثانیه489

* تشکیل کمیته سوانح و بلایای طبیعی (بحران) سازمان براساس ماده ی 15 قانون و 73 آیین نامه

* تصمیم در خصوص چگونگی جمع آوری کمک های مردمی ، اعضا نظام مهندسی سازمان استان و نظام مهندسی سایر استان ها با هماهنگی دستگاه های ذیربط

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=24240

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.