۱۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲
سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۹/آبان ماه/۱۴۰۰)

01:051.1K

 

* مقرر شد جلسات هیات مدیره روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ الی ۱۸ (شش ماهه دوم) و ۱۷ الی ۱۹ (شش ماهه اول سال) برگزار شود .

* مقرر شد با توجه به اتمام احکام مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی و ضرورت انجام امورات دفاتر نمایندگی و با توجه به شرایط فعلی احکام مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی به مدت دو ماه تمدید گردد.

*مقرر شد بررسی شیوه تعیین مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی در دستور کار جلسه ۳۰ آبان ماه قرار گیرد.

*به استناد ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی هیات مدیره به هیات رئیسه تفویض نمود افتتاح حساب بنام سازمان نظام مهندسی استان نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور سازمان طبق نظام نامه مالی و معاملاتی اقدام نمایند.

* به استناد ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی مقرر شد امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب های بانکی، امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس سازمان و در غیاب رئیس سازمان، نایب رئیس اول انجام پذیرد. ضمن اقامه دعوی و صلح سازش طبق نظامنامه ها به رئیس سازمان تعیین گردید.

* نماینده هیات مدیره در کمیسیون مناقصات آقای مهندس رشیدی پور تعیین گردید.

* نمایندگان هیات مدیره در ساختمان کوی پیروزی آقایان مهندس مومنی، مهندس واهبی و مهندس کیانپور تعیین گردیدند.

* نمایندگان هیات مدیره در کمیته استخدام آقایان مهندس ساعد، مهندس انصاری و مهندس کیانپور تعیین گردیدند.

* نماینده تام الاختیار هیات مدیره در کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیرگروه شهرسازی آقای مهندس رشیدی پور تعیین گردید.

* نماینده هیات مدیره در کمیته کنترل نظارت آقای مهندس رنجبر تعیین گردید.

* نماینده هیات مدیره در شورای حل اختلاف مالیاتی آقای مهندس واهبی تعیین گردید.

* نماینده هیات مدیره در پیگیری امور و ارجاع ماده ۲۷ آقای مهندس رشیدی پور تعیین گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31682

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.