سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲/شهریور/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

۱- ساماندهی سیستمی و کنترل متمرکز خدمات آزمایشگاهی و فرآیند کنترل صلاحیت و ظرفیت آن ها در قالب سامانه خدمات مهندسی استان

۲- جذب نیرو برای واحد دبیرخانه و خدمات مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات از طریق کمیته استخدام

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=30430

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.