سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۱/آذر ماه/۱۴۰۰)

کمتر از یک دقیقه1.7K

 

* مقرر شد با استناد به بند ۲۰ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی، ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان به رئیس سازمان تفویض گردید.

* مقرر شد افراد ذیل بعنوان اعضای کمیته آموزش تعیین گردیدند:

رشته عمران – دکتر سعید پارسافر

رشته معماری- دکتر عبدالرحمن دیناروند

رشته مکانیک- دکتر مصطفی گودرزی

رشته برق- مهندس رضا عصاره

رشته نقشه برداری- دکتر لطف اله عمادعلی

رشته شهرسازی- دکتر محمد فروغی راد

رشته ترافیک- مهندس رضا اسکندری مکوند

* آقای مهندس ساعد بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای انتخاب گردید.

* آقایان مهندسان بدیعی فر، مهندس رشیدی پور و مهندس رنجبر بعنوان نمایندگان هیات مدیره در خصوص بحث تعارض منافع و مشکلات پیش رو بررسی های لازم را انجام دهند و ظرف سه هفته نتیجه و پیشنهادات خود را به هیات مدیره گزارش نمایند.

* آقایان مهندس ساعد، مهندس مومنی  مهندس ژاله بعنوان اعضای کمیته ساختمان پروژه دزفول انتخاب گردیدند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31693

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.