سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۳/اسفندماه/۱۴۰۰)

01:0061.6K

 

۱-بند ۳ دستور جلسه، تصمیم گیری در خصوص معرفی اعضای کمیسیونهای تخصصی (رشته های عمران، معماری و ترافیک) به سال آینده موکول گردید.

۲-با توجه به نامه شماره ۱۳۶۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (به شماره ثبت ۳۷۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲) اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در خصوص ابطال بند ۱۷-۹ از فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، موضوع حق الزحمه بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان که با توجه به دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام گردیده است هیات مدیره با توجه به ابلاغ قانونی صورت گرفته موافقت نمودند که ۵% سهم سازمان بابت طراحی (بازبینی طرح ها و نقشه ها) اخذ نگردد.

۳-نظر به اینکه امکان برگزاری مجمع عمومی با توجه به شرایط کرونایی مقدور نبوده است لذا مقرر شد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و تراز مالی سال ۱۳۹۹ که به تائید هیات مدیره و بازرسان رسیده است طبق ضوابط جهت اقدامات بعدی انجام پذیرد.

۴-مقرر شد در صورت صدور مجوز برگزاری مجمع از سوی ستاد ملی کرونا برای ابتدای سال ۱۴۰۱ مجمع تشکیل و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ که به تائید هیات مدیره و بازرسان رسیده است در مجمع آینده جهت تصویب ارائه گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32507

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.