سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.5K

 

*- اعضای کمیسیون معماری به شرح ذیل مورد تائید قرار گرفتند:

۱-آقای احمدرضا کابلی

۲- آقای اکبر موسی جو

۳-آقای سیامک ساسانی

۴-آقای  کامبیز بهروزی

۵- سرکار خانم صدیقه بصیریان

*- اعضای کمیسیون عمران به شرح ذیل مورد تائید قرار گرفتند:

۱-آقای حسن سیاح پور

۲-آقای عباس فریسات

۳-آقای حمید زائرسلیمانی

۴-آقای علیرضا خیاط زاده

۵-آقای امیر سلطانیان

۲-مقرر شد هر کدام از اعضای هیات مدیره تا روز سه شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۷ یک نفر را جهت تعیین بازرسین قانونی سازمان استان پیشنهاد به رئیس سازمان و جهت اخذ تائیدیه به اداره کل راه و شهرسازی معرفی نمایند.

۳-با توجه به نامه شماره ۱۶۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ مدیر کل راه و شهرسازی استان و پیوست نامه شماره ۱۹۶۰۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در کلیه رشته ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۳۰ درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ تعیین گردیده است. هیات مدیره موافقت نمود تا تعیین تکلیف از مراجع ذیربط مطابق نامه فوق اجراء گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33400

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.