نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۵/اسفندماه/۹۸)

کمتر از 30 ثانیه1.1K

 

– گزارش رئیس سازمان از چگونگی فعالیت واحد خدمات مهندسی بصورت کنترل نقشه بصورت غیرحضوری توسط کنترل کننده ها و برنامه ریزی یک ساعته حضور نمایندگان دفاتر طراحی با رعایت نوبت گیری و فاصله گذاری جهت کنترل نهایی و دریافت نامه معرفی به شهرداری

– گزارش کمیته ساختمان از مجریان ذیصلاح حقوقی که تا این تاریخ (بعنوان آخرین روز دریافت اسناد) پاکات مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان کوی پیروزی را دریافت نموده اند و پاسخ های به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در مناقصه

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27747

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.