اهم مصوبات هیات مدیره 25/فروردین/98

کمتر از 30 ثانیه489

* تصویب کلیات سرانه رفاهی و جزییات بودجه بندی آن در چهارچوب بودجه مصوب مجمع سال 97

* تصمیم گیری در خصوص قراردادهای پرسنلی در سال 98

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=24242

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.