نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۷/بهمن ماه/۹۸)

کمتر از یک دقیقه1.0K

 

– گزارش رئیس سازمان از اصلاح جزییات سطح بندی در آیین نامه حقوق و دستمزد پرسنل و تایید آن توسط هیات مدیره

– گزارش رئیس سازمان از شروع اجرای تهیه شناسنامه فنی و ملکی در مرکز استان و دفاتر نمایندگی.

– پس از ارائه گزارش واحد انفورماتیک و لزوم واگذاری امنیت شبکه به یک شرکت معتبر و پیشنهاد رئیس سازمان در این خصوص، این موضوع توسط هیات مدیره مورد تایید قرار گرفت.

– گزارش رئیس سازمان از معارفه اعضا جدید کمیسیون های تخصصی

– گزارش رئیس سازمان و کمیته ساختمان از پیگیری های بعمل آمده به منظور دریافت تخفیف در تمدید و اصلاحیه پروانه ساختمان کوی پیروزی

– پس از گزارش رئیس سازمان از انتخاب شرکت افق دانش ثریا بعنوان مشاور نظارت در ساختمان کوی پیروزی موضوع مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27739

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.