سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۸/آذر ماه/۱۴۰۰)

01:271.5K

 

*  افراد ذیل بعنوان اعضای کمیسیون پایش و اخلاق حرفه ای مطرح و مورد موافقت قرار گرفتند:

رشته معماری آقای مهندس محمدحسن موهبت زاده

رشته سازه آقای مهندس داریوش کیانی هفت لنگ

رشته مکانیک آقای مهندس حمیدرضا امیری

رشته برق آقای مهندس امیر قزلباشان

رشته نقشه برداری آقای مهندس احمد زمان دگله

رشته شهرسازی آقای دکتر محمد فروغی راد

رشته ترافیک آقای مهندس رضا اسکندری مکوند

*  هیات مدیره پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه تعیین مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی با رعایت نظام نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان با تصویب انتصاب مدیران اجرایی با نظر سنجی از اعضای پروانه دار هر دفتر نمایندگی انجام شود و یک کمیته ۵ نفره از اعضای هیات مدیره مسئول انجام می باشند.

*  در خصوص الزام قانونی استفاده از مجری ذیصلاح و در پاسخ به نامه شماره ۹۰۸۷۶ اداره کل راه و شهرسازی و رای دیوان عدالت اداری مقرر شد پاسخ اقدام مقتضی در این خصوص توسط ریاست سازمان انجام پذیرد. .

* مقرر شد پیشنهاد استفاده از مجریان گودبرداری برای ساختمانهای با تعداد طبقات کم (یک و دو طبقه) و عمق گودبرداری بیش از ۲/۸ متر جهت ارائه به هیات چهار نفره استان انجام پذیرد. .

* نحوه پرداخت حق عضویت به شورای مرکزی به ریاست سازمان تفویض گردید. .

* هیات مدیره در خصوص پرداخت سود بانکی باقیمانده حق الزحمه مهندسین ناظر مطابق توافق صورت گرفته با بانک موافقت گردید. .

* ضرورت تصمیم گیری در خصوص دیوارکشی محوطه زمین واگذاری شهری دفتر نمایندگی شهرستان شوش و انجام کارشناسی موافقت گردید. .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31695

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.