نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۸/اردیبهشت ماه/۹۹)

کمتر از 30 ثانیه1.9K

 

– گزارش رئیس سازمان از راه اندازی سامانه غیرحضوری جهت مراجعین به واحد برق

– گزارش کمیته اجرایی ساختمان از اخذ مجوز گودبرداری توسط مدیر پیمان و اقدامات صورت گرفته در آماده سازی کارگاه

– تعیین پیمانکار گودبرداری و صورتجلسه کمیسیون معاملات مبنی بر برنده شدن شرکت سرداران مسجدسلیمان، در هیات مدیره مورد تایید قرار گرفت.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27755

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.